Rörgrav grus

Rörgrav 0-­8 mm

Rörgravsgrus är ett sorterat material där 95% eller mer av kornen är mindre än 8 mm. Används som namnet antyder i rörgravar.

170 kr per ton